Psychoonkologia – metody

W ramach opieki psychologicznej nad chorym i jego bliskimi stosowane s?rózne metody i podejścia. Poniżej podaj?niektóre z nich.

—- Lista będzie stopniowo poszerzana —-

Metoda Simontona

Metoda Simontona to wszechstronny i spójny program samopomocy emocjonalnej dla chorych na nowotwory złośliwe i osób ich wspierających. Całościowy program odnosi si?do wszystkich podstawowych sfer życia:

Sfera behawioralna (zachowa?:
Relaks
Wizualizacja
Kształtowanie zdrowych nawyków
Stosowanie si?do leczenia
Aktywne uczestnictwo w terapii
Rekreacja
Zachowania prozdrowotne (asertywność, dieta, ruch, itd.)
Strefa poznawcza (myśli):
Kształtowanie zdrowych myśli, przekonania i postawy – ich wpływ na emocje i zdrowienie
Stawianie celów
Rozwiązywanie problem
Obraz samego siebie
Strefa emocjonalna:
Rozwijanie i utrzymywanie nadziei
Skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złości? poczuciem beznadziei i bezradności.
Przystosowanie i radzenie sobie z codziennymi stresami
Rozwój „kompetencji emocjonalnej”
Skuteczne radzenie sobie w stanie kryzysu emocjonalnego
Radzenie sobie z poczuciem winy
Strefa duchowa:
Rozwój zdrowych przekona?duchowych/filozoficznych/religijnych
Odkrywanie znaczenia, głębokiego spełnienia i sensu życia
Radość życia
Przekonania i emocje związane ze śmierci?
Strefa społeczna i rodzinna:
Rozwój systemu wsparcia
Stosowanie dostępnych źróde?wsparcia
Rozwój umiejętności komunikowania si?z bliskimi
Wsparcie dla osób wspierających
Strefa fizyczna:
Dieta
Aktywność fizyczna
Zabawa i rekreacja
Jakość życia i umierania

W Programie Simontona stosuje si?w sposób wzajemnie uzupełniający terapi?indywidualn? grupow? rodzinn? prowadzi si?edukacj?o nowotworach złośliwych, układzie odpornościowym, emocjach i samopomocy.

Tu polska strona o metodzie Simontona.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: – ;
konsultacja merytoryczna: –