Co jeszcze? – dieta

„Jesteśmy tym, co jemy” – to proste stwierdzenie odzwierciedla fakt, jak wielki wpływ na stan zdrowia ma nasza dieta. Nie wszystko dotąd poddano naukowym badaniom, ale wiadomo, że pewne pokarmy i składniki odżywcze wspomagaj?organizm w walce z rakiem, a inne – sprzyjaj?jego rozwojowi.

Najciekawsze informacje i diety antyrakowe:

bardzo rozbudowany zbiór tekstów nt. leczenia nowotoworów diet?/ głodówkami

dieta Gersona (inna wersja do pobrania w postaci pliku Worda)

totalna kuracja antyrakowa Rudolfa Breussa

odżywianie a nowotwory

Zalecenia ogólne

Różne diety kład?nacisk na inne grupy produktów, jednak wszystkie one maj?ze sob?wiele wspólnego. Nie każdy te?ma możliwość/chęć ścisłego zastosowania si?do zalece?danej diety. Poniżej zebrałam najbardziej ogólne wskazówki dotyczące odżywiania dla osób chorych na raka, ze szczególnym uwzględnieniem informacji mogących mie?związek z guzami mózgu. Pod niektórymi hasłami znajduj?si?linki do większej ilości danych. Należy pamięta? że dieta nie zastąpi planowego leczenia, a wszelkie kuracje należy skonsultowa?z lekarzem prowadzącym. Na pewno nie zaszkodzi jednak eliminacja produktów wymienionych w tabeli „Szkodliwe / nie zalecane”…

– ZALECANE –

Warzywa

Zawieraj?błonnik, który pomaga usuwa?z organizmu substancje rakotwórcze. Dostarczaj?nam witamin, składników mineralnych, antyutleniaczy i substancji antyrakowych, wspomagaj?system immunologiczny i zapobiegaj?wielu chorobom. Szczególnie cenne s?np. brokuły, brukselka, buraki, cebula, pomidory, kapusta, marchew, seler, szpinak, jarmu? bakłażan, rzodkiew, czosnek… Warzywa można jeść w postaci surówek. Wartości odżywcze zachowaj?te? jeśli zostan?ugotowane na parze lub zblanszowane. Warzywa z puszek i słoików lepiej zastąpi?mrożonymi.

Owoce

Bogate źródło witamin. Szczególnie polecane s?m.in. winogrona – miąższ zawiera antyrodnikowe flawonoidy, olej z pestek witamin?E, zwalczając?wolne rodniki, a skórka owoców i ich szypułki – polifenole zwalczające wolne rodniki; awokado – kopalnia witamin. Ponadto jabłka, cytryny, figi, suszone morele, ciemne śliwki, truskawki, jagody i wiele innych owoców zawiera składniki antynowotworowe. Szczególnie godne polecenia s?grejpfruty. Grejpfrut ma wiele aktywnych biologicznie związków. W jego miąższu i pestkach znajduje si?substancja (naringina), która nadaje mu lekko gorzki smak. Zawiera dużą ilość flawonoidów. S?to substancje przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Ich obecność stwiedza si?w całym owocu: skórce, miąższu i nasionach. Maj?działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwutleniające i przeciwrakowe (np. wyciąg z ziaren grejpfruta ma o 20 razy silniejsze działanie w walce z wolnymi rodnikami ni?witamina C). Związki z soku białego grejpfruta hamuj?rozwój miażdżycy.

Zielona herbata

Zawiera antyoksydanty i polifenole, które obniżaj?poziom szkodliwych wolnych rodników. Jej antyrakowe działanie zostało ju?potwierdzone wieloma badaniami klinicznymi. Zawiera tein? olejki eteryczne, aminokwasy, witaminy: C, K i z grupy B, a także składniki mineralne. Ma ona działanie pobudzające, reguluje ciśnienie krwi, a ponadto przypisuje si?jej działanie bakteriobójcze. Herbata zielona wykazuje znacznie większy wpływ na organizm człowieka ni?czarna. Działa przeciwko kamieniom w wątrobie, nerkach i pęcherzu moczowym, obniża ciśnienie krwi, obniża poziom złego cholesterolu. Ma zbawienne działanie dla układu moczowego, zapobiegając wielu dysfunkcjom. Łagodzi w znaczny sposób dolegliwości związane z reumatyzmem i chroni organizm przed jego wystąpieniem. Zielona herbata ma także działanie chroniące przed miażdżyc?

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba)

Ju?przed kilku tysiącami lat używano sproszkowanych liści miłorząbu w leczeniu zmian degeneracyjnych mózgu. Obecnie produkuje si?ekstrakt z liści zawierający wiele składników, a zwłaszcza glikozyd flawonowy. Aktywne substancje z miłorzębu przeciwdziałaj?utlenianiu tłuszczów w ścianach komórek i ich wnętrzu, zwłaszcza w mózgu oraz naczyniach krwionośnych. Przywracaj?”młodzieńcz? wrażliwość komórek mózgu na neurotransmitery (substancje hormonalne, za pomoc?których komórki komunikuj?si?ze sob?. Przykładem może by?odrodzenie si?wrażliwości receptorów na działanie ważnego neuroprzekaźnika, serotoniny. Stwierdzono równie?wpływ miłorząbu na utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu oraz blokowanie utleniania jego frakcji LDL. Stosowanie preparatów z miłorzębu może podtrzyma?i poprawi?sprawność intelektualn? zapobiega?zatorom w naczyniach krwionośnych mózgu i innych częściach ciała, poprawi?sprawność narządów wzroku i słuchu.

Warto równie?zadba?o to by w diecie znalazły si? produkty z mąki z pełnego przemiału, miód, kasza gryczana, mięso ryb morskich, oliwa z oliwek, orzechy itp.

– SZKODLIWE / NIE ZALECANE –

Cukier

Stanowi pożywk?dla nowotworu, który potrzebuje cukru dla swego wzrostu. Generalnie zaleca si?unikanie cukru wszystkim osobom z chorob?nowotworow?/span>.

Sól

Należy ograniczy?spożycie i zastąpi?rafinowan? oczyszczon?- i pozabion?ważnych mikroelementów – sól nieoczyszcon?sol?morsk? zawierajac?łatwoprzyswajalny magnez.

Glutaminian sodowy (substancja wzmacniająca smak i zapach)

Może powodowa?bóle głowy. Przyspiesza wzrost złośliwych guzów mózgu (komórki glejaka wydzielaj?glutaminian). Działa podobnie jak aspartam (zob. poniżej).

Aspartam (słodzik)

Uszkadza komórki nerwowe. Może powodowa?rozmaite dolegliwości i choroby układu nerwowego – Uważa si? że aspartam powoduje spadki nastroju, bóle głowy i migreny, zawroty głowy, napady epilepsji, nudności, drętwienia, skurcze mięśni, przybieranie na wadze, wysypki, depresje, zmęczenie, drażliwość, częstoskurcz serca, bezsenność, problemy z widzeniem, utrata słuchu, palpitacje serca, trudności z oddychaniem, ataki niepokoju, niewyraźna wymowa, utrata smaku, szum w uszach, zawroty głowy, utrata pamięci i bóle stawów. Badacze i lekarze studiujący niekorzystne działanie aspartamu stwierdzili, że jego spożywanie może si?przyczyni?do wywołania lub pogorszenia stanu w następujących chorobach chronicznych: guzy mózgu, stwardnienie rozsiane, epilepsja, chroniczny syndrom zmęczenia, choroba parkinsona, choroba alzheimera, opóźnienie umysłowe, chłoniak, wady wrodzone, fibromyalgia i cukrzyca. Wyraźne zastrzeżenie, by żywności zawierającej aspartam nie jadły kobiety w ciąży, to najlepszy dowód, że nie jest bezpieczny. W skład aspartamu wchodz?trzy związki: kwas asparaginowy, fenyloalanina i metanol. Najbardziej szkodliwy jest ten ostatni, gdy?rozkłada si?w organizmie na kwas mrówkowy i formaldehyd – silnie toksyczn?neurotoksyn?/span>. Uwaga: litr napoju słodzonego aspartamem zawiera ok. 56 mg metanolu (dopuszczalna ilość to 7,8 mg na dzie? – metanol to trucizna powodująca bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie, dreszcze, drętwienie i kłujące bóle rąk i nóg, zaburzenia zachowania, a także problemy ze słyszeniem i widzeniem (nawet ślepot?.

Benzoesan sodu (konserwant)

Rakotwórczy.

Pestycydy

Pestycydy zabijaj?komórki mózgu i daj?objawy charakterystyczne dla choroby Parkinsona.

Alkohol

W nadmiarze wywołuje m.in. stany niedoboru białka i wiele zaburze?w procesach biochemicznych zachodzących w komórkach organizmu. Znajduje to swój wyraz w upośledzeniu czynności komórek, np. nerwowych. W błonach komórkowych można zaobserwowa?trwałe zmiany – zwiększenie zawartości cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych. Alkohol zakłóca metabolizm cukrów i tłuszczów, prowadząc w efekcie do zaburze?poziomu glukozy we krwi i niekorzystnego oddziaływania na kwasy tłuszczowe. Może wywoła?hipowitaminoz?(niedobór witamin – szczególnie takich jak: B1, B6, PP, B12 i kwas foliowy) z uwagi na hamowanie procesów wchłaniania i magazynowania witamin w organizmie.

Papierosy

Palacz, jak i jego otoczenie (tzw. palacze bierni) narażeni s?na oddziaływanie wielu szkodliwych substancji, np. tlenek węgla (czad), który blokuje hemoglobin?przenosząc?tlen w organizmie. Rakotwórcze smoły tytoniowe, których w dymie tytoniowym znajduje si?13 postaci związków, zagrażaj?całemu organizmowi, a najniebezpieczniejszy z nich jest benzopiren. Cyjanowodór (zwany te?kwasem pruskim) jest łatwo wchłaniany przez błon?śluzow?i wywiera działanie pobudzające na ośrodek naczynioruchowy i oddechowy w mózgu, a w większych dawkach – blokuje oddychanie tkankowe poprzez zredukowanie ilości hemoglobiny łączącej si?z tlenem; może by?powodem zatru?i takich objawów, jak: bóle głowy, nudności, wymioty. Kwasy: octowy, mrówkowy i siarkowodorowy działaj?drażniąco na błon?śluzow?jamy ustnej, układu oddechowego i pokarmowego, upośledzając ich czynności. Pyły, których koncentracja w dymie papierosowym jest prawie milion razy większa ni?w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, powoduj?odkładanie si?cząsteczek węgla w węzłach chłonnych, które przestaj?pełni?funkcj?bariery obronnej przed zakażeniami dróg oddechowych. Olejki eteryczne, alkohol metylowy, tlenek azotu, amoniak drażni?i często uszkadzaj?błony śluzowe układu oddechowego, wywieraj?destrukcyjny wpływ na prac?serca, a także na nerwy wzrokowe. Zwiększa ryzyko udaru mózgu. Dym papierosowy ma działanie mutagenne, rakotwórcze i psychoaktywne. Nikotyna jest trująca i poraża ośrodkowy układ
nerwowy.

Smażone, a szczególnie przypalone potrawy

Wszystkie przypalone potrawy (mięso, warzywa itp.) zawieraj?składniki rakotwórcze. Powstaj?one w procesie spalania tłuszczu.

Dobrze jest unika?wszystkiego, co wysoko przetworzone i konserwowane, a także produktów o niewielkiej wartości odżywczej – wyrobów z białej mąki, żywności z puszek, gotowych da?z torebki…

Inne ciekawe linki

Zasady racjonalnego żywienia

Dieta antyrakowa

Nietoksyczne metody leczenia nowotworów (do pobrania w formacie Worda)

Jeszcze o diecie Gersona

Jeszcze o diecie Rudolfa Breussa

Zalecenia żywieniowe dr Westona A. Price’a

Leczenie raka diet?wg dr Moermana (w formacie Worda)

Warzywa i owoce chroni?przed rakiem

Warzywa i owoce chroni?przed rakiem – inny artyku?/a>


Jak rozszyfrowywa?”E” w produktach

Jak rozszyfrowywa?”E” w produktach (2)

Dodatki do żywności