Leczenie konwencjonalne – embolizacja

W budowie.

Jest to bardzo drogi zabieg – przykładowy cennik tu (zob. badania radiologiczne – embolizacja).

Embolizacji dokonuje si?w wielu ośrodkach w Polsce, m.in. w Białymstoku, zob. tu.