Diagnostyka – tomografia komputerowa (CT)

W budowie.

Tomografia komputerowa (TK, ang. CT) precyzyjniej ni?MR ukazuje ogniska zwapnie?i struktur?kości czaszki.

Charakterystyczny dla glejaka wiepostaciowego obraz jest silnie wzmocniony kontrastem, często w części centralnej guza znajduje si?hypodensyjny obszar odpowiadający martwicy.

Wynik tomografii nie jest podstaw?do postawienia diagnozy o glejaku wielopostaciowym – obraz może by?jedynie określony jako typowy dla glejaka.

Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography) – jest to spektroskopia pojedynczych fotonów z promieniotwórczych jąder ksenonu 133, jodu lub technetu.

Do organizmu wprowadza si?radioaktywny izotop emitujący promieniowanie gamma. Konkretne izotopy osadzaj?si?w konkretnych tkankach. Stosując wybrane izotopy, można rozpozna?nawet konkretny nowotwór. Promieniowanie jest wychwytywane podobnie jak w tomografie przez czujnik objeżdżający pacjenta naokoło. Otrzymuje si?w ten sposób przekrój danego obszaru organizmu. Metoda ta nie jest zbyt dokładna – jej rozdzielczość jest rzędu kilku centymetrów (za?”rodzielczość czasowa” – rzędu jednej minuty).

SPECT stanowi uzupełnienie bada?dopplerowskich. Jest ono używane m.in. do określenia przepływu krwi w wybranych obszarach mózgu.

Mimo i?jakość uzyskanego obrazu jest znacznie gorsza ni?w przypadku PET, lecz samo badanie jest bardziej uniwersalne i około trzykrotnie tańsze.

Zobacz zdjęcie

Cena badania TK to około 250-400 z? oczekiwanie na badanie wykonywane odpłatnie to 2-7 dni, oczekiwanie na wynik – 2-3 dni.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.zdrowie.med.pl/;
konsultacja merytoryczna: –