Glutaminian przyspiesza wzrost złośliwych guzów mózgu

(2001-09-11)

Zablokowanie wydzielania glutaminianu lub blokada jego receptorów w otaczających neuronach znacznie spowalnia wzrost guza. O tym, czy ju?od dawna znamy lek na złośliwego raka mózgu możemy przeczyta?w „Nature Medicine”.

Nowotwory mózgu, takie jak glejak, s?jednymi z najbardziej śmiertelnych odmian raka. Pomimo nowoczesnych metod diagnostycznych, przeważnie od momentu diagnozy do śmierci pacjenta upływa 12 miesięcy. Złośliwe odmiany glejaka rzadko wydostaj?si?poza mózg, ale za to atakuj?go bardzo szybko i agresywnie. Nim wynajdziemy lekarstwo lub terapi? ważne jest poznanie mechanizmów patologii leżących u podstaw choroby.

Zjawisko uszkadzania neuronów przez glutaminian występuje w udarach mózgu, urazach głowy, stwardnieniu rozsianym i chorobach neurodegeneracyjnych. Glutaminian jest neurotransmiterem i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu, jednak jego nadmiar wywołuje w neuronach apoptoz?- programowan?śmier?komórki.
Takahiro Takano wraz ze współpracownikami z New York Medical College odkry? że komórki glejaka złośliwego wydzielaj?glutaminian, który niszczy tkank?mózgu, pozwalając nowotworowi na wzrost. Uwolniony glutaminan wywołuje w otaczającej tkance reakcje podobn?do reakcji na zapalenia. Przyczynia si?to do śmierci neuronów otaczających guz.

Ju?wcześniej z bada?in vitro (na fragmentach tkanek) wiadomo było, że komórki glejaka wydzielaj?glutaminian, jednak nie wiązano tego ze zjawiskiem cytotoksyczności (niszczenia komórek).
Badacze zastosowali technik?bioluminescencji do obserwacji wydzielania glutaminianu w skrawkach (próbkach tkanek) i zauważyli, że nowotwory wydzielające neurotransmiter rosn?o wiele szybciej. Substancje blokujące receptory NMDA (specjalne białka, które informuj?komórk?o obecności glutaminianu) takie, jak MK801, spowalniaj?wzrost guzów implantowanych do mózgu dorosłych szczurów. Wzrost ten udaje si?spowolni?stosując równie?inne substancje wpływające na przekaźnictwo glutaminergiczne.

Jeffrey Rothstein i Henry Brem z John Hopkins University w USA podkreślaj?znaczenie tych bada?i możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na szczurach w terapii ludzi. Terapia ta mogłaby si?opiera?na blokowaniu wydzielania glutaminianu przez komórki nowotworu lub na blokowaniu jego receptorów. Wiele tego typu leków wynaleziono w celu terapii udarów mózgu, ale nie spełniły oczekiwa?badaczy. By?może właśnie te substancje, leżące od lat na półkach laboratoriów, stan?si?lekami na złośliwe guzy mózgu – komentuj?badacze.

Źródło: PAP, 06.09.2001