Diagnostyka – scyntygrafia (SPECT)

Scyntygrafia OUN, inaczej nazywana badaniem izotopowym, ocenia struktur? a przede wszystkim czynność układu nerwowego przy pomocy niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych – rejestruje si?rozmieszczenie i przepływ izotopu. Scyntygrafia mózgu pozwala na zbadanie bariery krew-mózg.

Jedna z odmian badania – statyczna scyntygrafia mózgu –
pozwala na różnicowanie guzów mózgu i ognisk niedokrwiennych, w tym na ocen?niejasnych diagnostycznie ognisk patologicznych wykrytych przy pomocy badania tomokomputerowego.

—-

Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (ang. SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography) – jest to spektroskopia pojedynczych fotonów z promieniotwórczych jąder ksenonu 133, jodu lub technetu. Umożliwia wykrywanie różnych substancji pochłanianych przez specyficzne obszary mózgu.

Poniewa?tłumienie zależy od tkanki, przez któr?przechodz?fotony – powoduje to słab?rozdzielczość. Rozdzielczość czasowa badania jest rzędu 1 min., przestrzenna – kilku cm.

Jest to badanie używane m.in. do określenia przepływu krwi w wybranych obszarach mózgu.

Jakość uzyskanego obrazu jest znacznie gorsza ni?w przypadku PET, lecz samo badanie jest bardziej uniwersalne i około trzykrotnie tańsze.

Zobacz zdjęcie

—-

Innym tego rodzaju badaniem jest mielografia, sporadycznie wykonywana w przypadku niedostępności MRI.

—-

Przykładowy cennik tu (zob. badania radiologiczne – mielografia, diagnostyczne badania izotopowe, badania scyntygraficzne – ośrodkowy układ nerwowy, neurologiczne – SPECT).

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.zdrowie.med.pl/uk_nerwowy/anat_i_fizjo/a_un.html, http://www.zdrowie.med.pl/;
konsultacja merytoryczna: –