Co jeszcze? – preparaty antyrakowe

W chwili obecnej na rynku dostępnych jest wiele preparatów, o których sądzi si? że mog?mie?działanie antynowotworowe. Niestety mało jest o nich wiarygodnych informacji, dlatego te?te podanej poniżej prosz?traktowa?jedynie jako jedne z opcji do rozważenia. Warto pamięta?o tym, że producenci we własnym interesie prezentuj?jak najbardziej pozytywn?wizj?działania ich „cudownych leków” – ale to jest REKLAMA. Dlatego te?do wszelkich „rewelacyjnych”, „przełomowych” i „cudownie skutecznych preparatów” proponuj?podchodzi?z dużą doz?ostrożności. Tonący brzytwy si?chwyta – ale owa brzytwa może skutecznie wydrenowa?kieszenie zdesperowanych chorych i ich rodzin… Prosz?zwróci?uwag?na chwyty, jakie stosuj?dystrybutorzy – „każdy rozsądny, dbający o swoje zdrowie człowiek z pewności?doceni preparat X”, „wyciąg z cudownej rośliny” itd. Tak więc – nie dajmy si?zwariowa?

W przypadku zdecydowania si?na wspomaganie konwencjonalnej terapii którym?tego rodzaju preparatów KONIECZNE jest dokonywanie tego w porozumieniu z prowadzącym lekarzem, poniewa?zawsze istnieje ryzyko interakcji z podawanymi lekami itp.!

Vilcacora

w budowie

Olej z wątroby / chrząstka rekina

w budowie

Preparat krzemowy

Preparat ten jest super homeopatycznym roztworem wodnym aktywnego krzemu. Opracowany przez dr Anatola Rybczyńskiego, sprzedawany jest pod nazw?ANRY. Trudno oceni?skuteczność leku – dokumentacja jest równie obiecująca, co skąpa, a naukowe podstawy raczej kontrowersyjne.

Kilka stron z informacjami o preparacie krzemowym:
http://www.naszezdrowie.com.pl/anry/anry_stosowanie.htm
http://www.bioter.pl/anry/anry_preparat.htm

Noni

Noni jest owocem o wszechstronnych leczniczych właściwościach. Na rynku dostępne s?wyciągi z tego owocu wielu producentów, różniące si?np. zawartości?ekstraktu noni i warto zwróci?na to uwag?przy zakupie takiego preparatu. Zdania na temat skuteczności noni s?podzielone – można spotka?si?z opiniami od entuzjastycznych po określenia typu „fałszywe pocieszenie dla rodzin chorych”.

Kilka stron z informacjami o noni:
http://www.zdrowie.pop.pl/
http://www.noni-sok.pl/
http://www.nonidlazdrowia.strona.pl/

Zioła Tian Xian

w budowie

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: – ;
konsultacja merytoryczna: –