Leki mogą uzłośliwiać nowotwór

Dział poświęcony najnowszym informacjom na temat TMZ

Leki mogą uzłośliwiać nowotwór

Postprzez moto_kate » Śr sie 26, 2009 7:01 pm

http://kopalniawiedzy.pl/temozolomid-po ... -7006.html

"Lekarstwo uzłośliwia nowotwór

10-03-2009 17:46

Amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że standardowy lek używany w chemioterapii może spowodować, że niewielka populacja agresywnych komórek nowotworowych w mózgu stanie się jeszcze bardziej złośliwa. Zrozumienie mechanizmu uzłośliwiania się komórek pod wpływem leków pomoże lepiej leczyć nowotwory.

Glejak wielopostaciowy to najczęściej spotykany rodzaj nowotworu mózgu u ludzi. Jest on bardzo oporny na leczenie. Naukowcy uważają, że ta oporność jest wywoływana przez niewielką grupę komórek zwanych populacją boczną (side populations). U badanych myszy komórki z tej grupy stanowią jedynie 4-8 procent wszystkich komórek nowotworowych. Ale to właśnie one potrafią tworzyć wiele różnych typów komórek nowotworowych i odbudować guza od podstaw, używając do tego celu np. komórek macierzystych.

Najczęściej stosowanym środkiem do leczenia glejaka mózgu jest temozolomid. Badania wykazały, że zabija on wiele komórek, ale prowadzi do powiększenia się populacji bocznej. Podczas badań na myszach stwierdzono, że po podaniu temozolomidu populacja boczna zwiększyła się tak bardzo, że stanowiła 30% wszystkich komórek nowotworowych. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja, gdy temozolomidem potraktowano komórki, którym brakowało genu PTEN, odpowiedzialnego za ochronę przed nowotworami. Wówczas populacja boczna stanowiła 75% komórek.

Zbadano też prędkość rozwoju nowotworu z populacji bocznej pod wpływem temozolomidu. Okazało się, że u zdrowych myszy, którym wszczepiono komórki populacji bocznej traktowane wcześniej temozolomidem, guz utworzył się średnio po 25 dniach. U myszy, której wszczepiano komórki populacji bocznej nie mające wcześniej kontaktu z lekarstwem, guzy powstawały po ponad 40 dniach.

To wskazuje, że pod wpływem lekarstwa złośliwe komórki jeszcze bardziej się uzłośliwiają. Te, których nie zabije temozolomid, stają się znacznie bardziej agresywne. Naukowcy nie zalecają jednak porzucenia telezomidu. Wiadomo bowiem, że pacjenci, którym się go podaje, żyją dłużej.


Autor: Mariusz Błoński

Źródło: Science News"
_______________________________

Serdecznie pozdrawiam,

..:: Kate ::..
moto_kate
*** Administrator ***
 
Posty: 1444
Dołączył(a): Pt cze 02, 2006 4:24 pm
Lokalizacja: Wybrzeże

Re: Leki mogą uzłośliwiać nowotwór

Postprzez Crono5 » Śr sie 26, 2009 8:18 pm

Chemotherapy drug may in fact strengthen some cancer cells

przedruk z:
http://www.sciencenews.org/view/generic ... ncer_cells


Study suggests different therapies are needed to treat different cells

A standard chemotherapy drug may make a small but aggressive population of brain cancer cells even more deadly, a study in the March 6 Cell Stem Cell reports. Understanding how these cells turn dangerous may ultimately lead to better ways to destroy brain tumors.

“This really shows how important it is that we have therapies against different populations of cells,” says Anders Persson of the University of California, San Francisco, who coauthored a commentary in the same issue of Cell Stem Cell. “You can’t just give one treatment and think it will kill every cell.”

The most common cancer originating in adults’ brains — glioblastoma multiforme — is particularly complex and notoriously resistant to standard treatments. The resistance may be caused by small numbers of cancer cells called side populations, says Eric Holland, a neurosurgeon at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City and coauthor of the new study.

The new study finds that these side population cells make up only 4 to 8 percent of all cells of a mouse brain tumor. And the cells may be able to produce multiple types of cancerous cells with different properties and rebuild the entire tumor from the ground up, like the noncancerous stem cells that can create entire organs.

Currently, a drug called temozolomide is the first-line treatment for glioblastoma in humans. When brain tumors are treated with temozolomide, many cancerous cells die, but the side populations live on in greater numbers, the new study shows. When treated with the drug, side populations of mouse cancer cells grew to make up as much as 30 percent of all cancerous cells, Holland and his team found.

When researchers applied temozolomide to mouse cancer cells lacking a known cancer-preventing gene PTEN, the side population cells made up 75 percent of all cancer cells.

The new work supports the idea that “the treatment we throw at tumors” affects these small but dangerous populations of cancer cells, comments William Weiss, a neurologist at the University of California, San Francisco who coauthored the Cell Stem Cell commentary.

The researchers also tested temozolomide’s effects on how quickly tumors from side populations grow. On average, tumors formed after 25 days in cancer-free mice that were implanted with temozolomide-treated side population cells, while untreated cells took more than 40 days to grow into tumors.

Temozolomide may select for the most aggressive of the already aggressive side population cells, Holland suggests.

“The few cells that survive come roaring back and kill the patient.” But he does not advocate changing treatments: “It’s very clear that with temozolomide, patients survive longer.”

Whether these side populations of cancer cells are truly stem cells, with the capacity to grow back a complex cancer, is still unclear. The notion is “a very attractive hypothesis” that may help explain why chemotherapy treatments don’t always cure cancer, says Weiss.
Crono5
*** Administrator ***
 
Posty: 1424
Dołączył(a): Wt lut 06, 2007 11:46 pm
Lokalizacja: Wroclaw /Praszka

Re: Leki mogą uzłośliwiać nowotwór

Postprzez Crono5 » Śr sie 26, 2009 8:20 pm

PTEN/PI3K/Akt Pathway Regulates the Side Population Phenotype and ABCG2 Activity in Glioma Tumor Stem-like Cells


przedruk z:
http://www.cell.com/cell-stem-cell/abst ... %2900010-1

Anne-Marie Bleau1,2,Dolores Hambardzumyan1,2,Tatsuya Ozawa1,2,Elena I. Fomchenko1,2,Jason T. Huse1,3,Cameron W. Brennan2,4andEric C. Holland1,2,4,Go To Corresponding Author,

1 Department of Cancer Biology and Genetics, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA
2 Brain Tumor Center, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA
3 Department of Pathology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA
4 Department of Neurosurgery and Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA

Summary

In normal brain, the side population (SP) phenotype is generated by ABC transporter activity and identifies stem cell and endothelial cell subpopulations by dye exclusion. By drug efflux, the ABCG2 transporter provides chemoresistance in stem cells and contributes to the blood brain barrier (BBB) when active in endothelial cells. We investigated the SP phenotype of mouse and human gliomas. In glioma endothelial cells, ABC transporter function is impaired, corresponding to disruption of the BBB in these tumors. By contrast, the SP phenotype is increased in nonendothelial cells that form neurospheres and are highly tumorigenic. In this cell population, Akt, but not its downstream target mTOR, regulates ABCG2 activity, and loss of PTEN increases the SP. This Akt-induced ABCG2 activation results from its transport to the plasma membrane. Temozolomide, the standard treatment of gliomas, although not an ABCG2 substrate, increases the SP in glioma cells, especially in cells missing PTEN.
Crono5
*** Administrator ***
 
Posty: 1424
Dołączył(a): Wt lut 06, 2007 11:46 pm
Lokalizacja: Wroclaw /Praszka

Re: Leki mogą uzłośliwiać nowotwór

Postprzez Crono5 » N sie 30, 2009 10:56 am
O Akt bylo tutaj:
Prognostyczne związki aktywacji mitogenowo aktywowanej kinazy białkowej z ścieżki Akt w glioblastoma
Kurkuma blokuje formowanie się guzów mózgu
Guzy używają cukru aby zapobiec śmierci komórki

o PI3K :

Sciezka PI3K - wskaznik czulosci guza na zaglodzenie

O PTEN:

odnośnie badania indukcji apoptozy przez kwas alfa liponowy:

(http://www.febsletters.org/article/S0014-5793(08)00339-6/abstract)
tłumaczenie zawarte w tym wątku:
DCA i ścieżka MAAI

Mechanizm generujący guzy złośliwe celem terapii genowej GBM

Wirus Delta-24 inteligentną bombą na glejakaŚcieżka PTEN/PI3K/Akt reguluje fenotyp populacji bocznej oraz aktywność ABCG2 glejowych guzowych rakowych komórek macierzystych (?) (steam-like cells)

tłumaczenie z:
http://www.cell.com/cell-stem-cell/abst ... %2900010-1

Anne-Marie Bleau1,2,Dolores Hambardzumyan1,2,Tatsuya Ozawa1,2,Elena I. Fomchenko1,2,Jason T. Huse1,3,Cameron W. Brennan2,4andEric C. Holland1,2,4,Go To Corresponding Author,

1 Department of Cancer Biology and Genetics, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA
2 Brain Tumor Center, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA
3 Department of Pathology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA
4 Department of Neurosurgery and Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA

Streszczenie

W normalnym mózgu fenotyp populacji bocznej (SP) jest generowany przez aktywność transportera ABC , komórki macierzyste i pod populacje komórek śródbłonka są identyfikowane przez niego poprzez wykluczenie barwnika. Poprzez pompę wielolekową transporter ABCG2 zapewnia chemio oporność w komórkach macierzystych i jeśli jest aktywny w komórkach śródbłonka to wspiera barierę krew mózg (BBB). Badaliśmy fenotyp SP myszy i ludzkich glejaków. W glejakowych komórkach śródbłonka, działanie transportera ABC było zaburzone, co przyczyniało się do zaburzenia BBB w tych guzach. Z kolei fenotyp SP jest zwiększony w nie śródbłonkowych komórkach które tworzą neurosfery i są one wysoce onkogenne. W tej populacji komórkowej Akt, ale nie jego dalszy cel mTOR, reguluje aktywność ABCG2, a utrata PTEN zwiększa SP. Akt indukowana aktywacja ABCG2 wynika z jej transportu do błony komórkowej. Temozolomide standardowa terapia glejaków, pomimo to, że nie jest substratem ABCG2 zwiększa SP w komórkach glejaka w szczególności w komórkach w których nie ma PTEN.
Crono5
*** Administrator ***
 
Posty: 1424
Dołączył(a): Wt lut 06, 2007 11:46 pm
Lokalizacja: Wroclaw /Praszka

Temozolomid może uzłośliwiać glejaka

Postprzez moto_kate » Pt lis 19, 2010 3:31 pm

Lekarstwo uzłośliwia nowotwór

Amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że standardowy lek używany w chemioterapii może spowodować, że niewielka populacja agresywnych komórek nowotworowych w mózgu stanie się jeszcze bardziej złośliwa. Zrozumienie mechanizmu uzłośliwiania się komórek pod wpływem leków pomoże lepiej leczyć nowotwory.

Glejak wielopostaciowy to najczęściej spotykany rodzaj nowotworu mózgu u ludzi. Jest on bardzo oporny na leczenie. Naukowcy uważają, że ta oporność jest wywoływana przez niewielką grupę komórek zwanych populacją boczną (side populations). U badanych myszy komórki z tej grupy stanowią jedynie 4-8 procent wszystkich komórek nowotworowych. Ale to właśnie one potrafią tworzyć wiele różnych typów komórek nowotworowych i odbudować guza od podstaw, używając do tego celu np. komórek macierzystych.

Najczęściej stosowanym środkiem do leczenia glejaka mózgu jest temozolomid. Badania wykazały, że zabija on wiele komórek, ale prowadzi do powiększenia się populacji bocznej. Podczas badań na myszach stwierdzono, że po podaniu temozolomidu populacja boczna zwiększyła się tak bardzo, że stanowiła 30% wszystkich komórek nowotworowych. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja, gdy temozolomidem potraktowano komórki, którym brakowało genu PTEN, odpowiedzialnego za ochronę przed nowotworami. Wówczas populacja boczna stanowiła 75% komórek.

Zbadano też prędkość rozwoju nowotworu z populacji bocznej pod wpływem temozolomidu. Okazało się, że u zdrowych myszy, którym wszczepiono komórki populacji bocznej traktowane wcześniej temozolomidem, guz utworzył się średnio po 25 dniach. U myszy, której wszczepiano komórki populacji bocznej nie mające wcześniej kontaktu z lekarstwem, guzy powstawały po ponad 40 dniach.

To wskazuje, że pod wpływem lekarstwa złośliwe komórki jeszcze bardziej się uzłośliwiają. Te, których nie zabije temozolomid, stają się znacznie bardziej agresywne. Naukowcy nie zalecają jednak porzucenia telezomidu. Wiadomo bowiem, że pacjenci, którym się go podaje, żyją dłużej.


Autor: Mariusz Błoński

Źródło: Science News
_______________________________

Serdecznie pozdrawiam,

..:: Kate ::..
moto_kate
*** Administrator ***
 
Posty: 1444
Dołączył(a): Pt cze 02, 2006 4:24 pm
Lokalizacja: Wybrzeże

Re: Temozolomid może uzłośliwiać glejaka

Postprzez szwedka » Pt lis 19, 2010 7:37 pm

Chyba coś w tym jest, u mojej córki - jak skończyła 1 fazę brania temodalu , po pół roku nastapiła wznowa i była ona bardzo szybko postępująca- glejak jakby dostał szału i zajmował coraz większą część mózgu , no i poszło już bardzo szybko .
szwedka
swój człek
 
Posty: 361
Dołączył(a): Wt sie 05, 2008 4:12 pm

Re: Leki mogą uzłośliwiać nowotwór

Postprzez Kacper2009 » N wrz 28, 2014 10:13 am

Czy to nowa szansa w walce z glejakiem?
http://translate.google.pl/translate?hl ... window%3D1
pzdr
Kacper2009
świeżynka
 
Posty: 3
Dołączył(a): N wrz 28, 2014 8:56 am


Powrót do Temodal

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
cron